Kleinschalig asfaltonderhoud 2011 Gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft het beheer over 52 km aan asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Na iedere winter is asfaltonderhoud noodzakelijk om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen. Daarnaast leidt herstel van deze schades tot uitstel van groot onderhoud.

Vooral afgelopen winter (erg nat en wisselvalig) is er veel schade aan het asfalt opgetreden. Open lasnaden en gaten zijn de meest voorkomende schades. Daarnaast heeft iedere wegbeheerder te maken met rafeling, scheurvorming, spoorvorming en klinkersleuven.

Al deze schades zijn in het onderhoudswerk van september 2011 opgenomen. Tevens wordt in dit werk een gedeelte van de Ringdijk voorzien van een nieuwe deklaag, wordt de Midden Molendijk overlaagd en krijgt het voetpad in het parkje aan de Torenmolen een oppervlaktebehandeling (slijtlaag).

GWW Advies heeft ervaring met het opstellen van onderhoudsbestekken voor asfalt en bestrating. GWW Advies heeft na het opstellen van een budgetraming, een RAW bestek gemaakt en de aanbestedingsprocedure verzorgd.

Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer en Uitvoering

Werkvoorbereiding en RAW bestek: GWW Advies

Budget: € 150.000,=
Jaar van uitvoering: September 2011
Uitvoeringsduur: 1 maand

Schouw: M. J. Oomen weginspectie

Aannemer: KWS Infra

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53