Rioolvervanging Gouwekerk

Onder de Gouwekerk (Sint Jozefkerk) ligt een oud gemetseld riool. Dit riool is een oude verbinding geweest tussen de grachten in de binnenstad van Gouda. Ongeveer 125jaar geleden is er een kap opgemetseld en ging deze verbinding dienst doen als riool. Rond 1900 is boven op het riool een kerk gebouwd.

Het riool onder de kerk is lek en er is veel toestroming van grondwater. Hierdoor bestaat de kans dat er verzakkingen in de ondergrond omtreden. Dit veroorzaakt schade aan de gebouwen in de omgeving en aan de paalfundering van de Gouwekerk.

Het repareren of vervangen van het riool is geen optie. Er is voor gekozen om in het grotendeels gemetselde riool een kleiner riool op te hangen. Het verkleinen van de diameter van het riool is hydraulisch gezien geen probleem.Alle huisaansluitingen worden overgenomen. Het nieuwe riool krijgt aan beide zijden een verbinding met het bestaande stelsel. Tevens wordt er halverwege het stelsel een kunststof put in een oude rioolput geplaatst. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het nieuwe riool toegankelijk blijft voor onderhoud en inspectie.

Het oude riool wordt gevuld met geëxpandeerde kleikorrels (argex) en verbonden met het openwater (Hoge Gouwe). Hierdoor krijgt het oude riool een nieuwe functie: ‘Het op peil houden van de grondwaterstand’.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda, afdeling Projecten Openbare Ruimte

Projectleiding: GWW Advies

Variantenstudie: Tauw B.V.

Budget: € 180.000,=
Jaar van uitvoering: 2012
Uitvoeringsduur: 1 maand

Aannemer: Gebr. Van Vliet B.V.

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53