Aanleg transportriool en bergbezinkbassin Rockanje

Wateroverlast zorgt voor veel problemen in Rockanje. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt er een groot transportriool en een bergbezinkbassin aangelegd. Het bassin wordt gecombineerd met het hoofdgemaal van het waterschap uitgevoerd. Een gedeelte van het transportriool is middels meerdere gesloten front boringen (beton rond 1000mm) aangebracht (totaal 210 meter lengte). De persleiding (rond 400mm) is gedeeltelijk middels een HDD-boring gerealiseerd. Aanleg BBB middels bouwkuip met schroefinjectieankers en onderwaterbeton (voorgeschreven door opdrachtgever). Tevens wordt er een watersysteem aangelegd op de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen de bebouwde kom van Rockanje te verbeteren.

Voorbereiding: RAW-bestek, Gemeente Westvoorne, afdeling gemeentewerken, bureau Civieltechniek


Budget: € 3.500.000,=
Jaar van uitvoering: 2006
Uitvoeringsduur: 9 maanden

Ontwerp
Ontwerp rioleringsplan en herinrichting Gemeente Westvoorne in samenspraak met Grontmij

Materialen, leveranciers en aannemers
Uitvoering riool- en bestratingwerkzaamheden Ooms Construction bv
Prefab constructie BBB en gemaal Betonson
Betonmaterialen Giverbo bv
IT-leiding en tegra Wavin

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53