Woningbouwontwikkeling Valweg / Hoefweg Oostvoorne

De gemeente Westvoorne zorgt zelf voor het bouwrijp- en woonrijp maken van het project Valweg/Hoefweg. Bij het woonrijp maken wordt naast de aanleg van de verharding, oppervlaktewater gegraven en een oeverbescherming in de vorm van schanskorven aangebracht. Aanbrengen van dimbare openbare verlichting.

Voorbereiding: RAW-bestekken BRM en WRM en PvE Schanskorven, Gemeente Westvoorne, afdeling gemeentewerken, bureau Civieltechniek.
Budget: € 1.100.000,=
Jaar van uitvoering: 2009 en 2010, in fasen
Uitvoeringsduur: 9 maanden

Ontwerp:
Ontwerp rioleringsplan en inrichting openbare ruimte Gemeente Westvoorne

Materialen, leveranciers en aannemers
Uitvoering BRM P. de Visser Werkendam bv
Uitvoering WRM De Groot en Schagen bv
Uitvoering Schanskoven Nautilus eco-Civiel bv
Uitvoering gemaal ABS bv
Betonstraatstenen MBI, type geocollor excellent
Betonbanden MBI, type uitgewassen basalt
Betontegels MBI, type 15x30 basaltine
Infiltratieleidingen Wavin, type IT
Betonriolering en duikers Kijlstra
Automatiseerbare kantelstuw Giverbo bv, type Dijkstra
Gvc schoeidelen met azobé palen (FSC) Fydro bv, type FilamaT
Armaturen Schréder, type Alura

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53