Vervanging nat gemaal Rockanje

Dinsdag 9 november 2010 was het dan zover. Al het voorbereide werk, zoals het omleggen van kabels en leidingen, aanbrengen van de bouwkuip en aanbrengen van funderingsconstructie is gereed. De betonput van het gemaal (afmetingen 2,25m bij 2,25m bij 5,60m) is prefab gemaakt en zojuist op het werk gearriveerd.Het was nu aan de kraanmachinist om er voor te zorgen dat de bijna 6 meter hoge put, in de minimaal gedimensioneerde bouwkuip, zonder het toebrengen van beschadigingen werd aangebracht. Eerst de put van de vrachtwagen...schuin opleggen...en met behulp van de nodige katrollen rechtop hijsen en draaien... laten zakken in de bouwkuip...centimeterwerk. Petje af ... een echte vakman.

Nu de put staat zal als eerste de damwand worden getrokken en kan de aannemer starten met de aanleg van het riool en herinrichting van het kruispunt.In de kruising aan de Duinrand te Rockanje is een nat gemaal aanwezig. Dit gemaal moet worden gerenoveerd. Gezien de ligging van het huidige gemaal heeft de gemeente besloten een geheel nieuw gemaal te plaatsen in de berm langs de weg. Tevens wordt de persleiding over een lengte van 300 meter vervangen. Deze wordt middels een gestuurde boring aangebracht. Daarnaast wordt de gehele kruising onder handen genomen en heringericht.

Voorbereiding: Gemeente Westvoorne, afdeling gemeentewerken, bureau Civieltechniek

Budget: € 200.000,=
Jaar van uitvoering: 2010
Uitvoeringsduur: 1,5 maand

Ontwerp
Ontwerp gemaal ABS Nederland BV
Ontwerp kruispunt en inpassing gemaal gemeente Westvoorne

Materialen, leveranciers en aannemers
Uivoering Pompput ABS Nederland BV
Uitvoering herinrichting kruispunt en plaatsing gemaal Lindeloof BV
Bestratingsmaterialen Struyk Verwo

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53