BRM en WRM Bedrijventerrein fase 1 Cornelisland

Begin juni 2011 is de 1e fase van het onderdeel "BRM en WRM van de Verbindingsweg bedrijventerrein Cornelisland" afgerond. In dit onderdeel van het project is zowel de riolering als de definitieve verharding aangebracht. De aannemer van het werk is Dura Vermeer met onderaannemer Broere. Naast dit werk heeft Dura Vermeer ook het werk "Graven oppervlaktewater fase 3, Kop Cornelisland" uitgevoerd.

Het bijzondere in dit werk was dat er 2 overstortputten met een drempelbreedte van 4 meter geplaatst moesten worden direct onder een hoogspanningstracé. Hierdoor was de werkhoogte beperkt voor het onderheien en aanbrengen van beide putten met een gewicht van 35 ton. Uiteindelijk heeft een 140tons graan het werk geklaard.

GWW advies is gevraagd een groot gedeelte van de projectbegeleiding en het toezicht van beide werken op zich te nemen. De werken zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Het bedrijventerrein Cornelisland wordt door de gemeente Ridderkerk in meerdere fasen ontwikkeld. De verschillende fasen zijn weer verdeeld in 3 onderdelen. Het betreft de onderdelen: Voorbelasten en graven oppervlakte water, BRM en WRM. Het te ontwikkelen gebied is 36 ha groot. Het eerste bedrijf dat zich er gevestigd heeft is A. HAK transport Ridderkerk. Het bedrijventerrein ligt direct langs de snelweg nabij het knooppunt Ridderkerk langs de A15 en A16.

Voorbereiding: Gemeente Ridderkerk, afdeling Beheer en Uitvoering, bureau Realisatie

Projectleiding en toezicht: GWW Advies

Budget: € 750.000,= (BRM / WRM fase 1 en graven waterpartijen fase 3)
Jaar van uitvoering: 2011
Uitvoeringsduur: 4 maanden

Ontwerp
Ontwerp matenplan Gemeente Ridderkerk
Opstellen bestek en tekeningen IV infra

Materialen, leveranciers en aannemers
Riolering met overstortputten Martens BV
Bestratingsmaterialen Struyk Verwo
Uitvoering BRM en WRM Dura Vermeer BV

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53